Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Δομή

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, με τους οποίους τα μέλη της AEGEE μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: να συμμετέχουν σε διεθνείς ομάδες, όπως οι Ομάδες Εργασίας (Working Groups) και οι Ομάδες Προγραμμάτων (Project Teams), να είναι αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, την Αγορά, ή να κατευθύνουν και να καθοδηγούν την AEGEE μέσα από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές επιτροπές ή στην Επιτροπή Διεύθυνσης (Comité Directeur).

Αντέννες
"Αντέννα" ονομάζεται κάθε παράρτημα της AEGEE σε τοπικό επίπεδο. Κάθε αντέννα οργανώνει συνήθως μία τουλάχιστον Ευρωπαϊκή εκδήλωση κάθε χρόνο καθώς και διάφορες τοπικές δραστηριότητες. Ήδη, υπάρχουν 270 αντέννες και υποψήφιες αντέννες (contact groups) σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη, από τη Μόσχα ως το Λονδίνο, από την Κωνσταντινούπολη ως τη Στοκχόλμη. Έτσι, η AEGEE αριθμεί σήμερα περίπου 17.000 μέλη.

Αγορά
Η "Αγορά", η Γενική Συνέλευση της AEGEE, συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Πάνω από 600 μέλη συγκεντρώνονται για τρεις μέρες για να συζητήσουν προτάσεις και σχέδια, να πάρουν αποφάσεις και να θέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση της AEGEE έχει πάρει το όνομά της από την ελληνική λέξη "Αγορά", η οποία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "αγείρω" που σημαίνει "συναθροίζω", "συγκεντρώνω".
Όπως όλοι ξέρουμε, η Αγορά ήταν το πιο σημαντικό μέρος κάθε αρχαίας Ελληνικής πόλης. Ήταν το μέρος όπου γίνονταν όλες οι πολιτικές συναθροίσεις, οι εμπορικές συναλλαγές, οι θρησκευτικές τελετές και οι αθλητικές εκδηλώσεις.
Στην Αγορά της Αθήνας ήταν που δίδαξε και πέθανε ο Σωκράτης και που οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για φιλοσοφία, δημοκρατία, ανδρεία, ποίηση και έρωτα.

Συνάντηση Ευρωπαϊκών Διοικητικών Συμβουλίων (European Boards Meeting)
Το European Boards Meeting είναι η "δεξαμενή" των σχεδίων δράσης και προγραμμάτων της οργάνωσης. Καθορίζει το θεματικό προσανατολισμό της AEGEE. Πραγματοποιείται μια φορa το χρόνο.


Επιτροπή Διεύθυνσης (Comité Directeur)
Η Επιτροπή Διεύθυνσης αποτελείται από έναν αριθμό εννέα -το πολύ- ατόμων, τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες. Εκλογές γίνονται δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια των εργασιών της Αγοράς. Η CD απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και έξι ακόμα μέλη επιφορτισμένα με ειδικές αρμοδιότητες, ανάμεσα στα οποία και τρεις Αντιπρόεδροι.
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνο για κάποιο τομέα. Στο σύνολό της η CD είναι το διοικητικό και αντιπροσωπευτικό όργανο της AEGEE, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ομάδες Εργασίας (Working Groups)
Οι Ομάδες Εργασίας είναι η θεματική ραχοκοκαλιά της AEGEE. Είναι ομάδες μελών της AEGEE από όλες τις πόλεις της Ευρώπης με κοινά ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα, όπως εκπαιδευτική πολιτική, μειονότητες στην Ευρώπη, περιβαλλοντικά θέματα και άλλα... Οι Ομάδες Εργασίας διοργανώνουν εκδηλώσεις και συζητήσεις, δημοσιεύουν έντυπο υλικό κλπ.
Οι πιο σημαντικές Ομάδες Εργασίας είναι: Ομάδα Εργασίας για τον Πολιτισμό (CWG), Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση (EWG), Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRWG), Ομάδα Εργασίας για Διεθνή Πολιτικά Θέματα (IPWG), Ομάδα Εργασίας για ζητήματα Ανατολής-Δύσης (EWWG), Ακαδημία (Ομάδα Εργασίας για εσωτερική επιμόρφωση καθώς και για προώθηση της AEGEE), Ομάδα Εργασίας για Πληροφορική και Τεχνολογία (ITWG), Ομάδα Εργασίας για Δημόσιες Σχέσεις (PRWG).

Οι Επιτροπές (The commissions)
Οι Επιτροπές είναι τα όργανα που βοηθούν αλλά και ελέγχουν την Επιτροπή Διεύθυνσης (CD). Αποτελούνται από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Audit Commission), την Επιτροπή Μελών (Members Commission), τη Νομική Επιτροπή (Juridical Commission) και την Επιτροπή Δικτύου (Network Commission).

Ομάδες Προγραμμάτων (Project Teams)
Οι Ομάδες Προγραμμάτων συντονίζουν τη δουλειά όλων των προγραμμάτων και σχεδίων δράσης της AEGEE σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα προγράμματα (projects) είναι σειρές από συνέδρια και άλλες δραστηριότητες πάνω σε ορισμένο θέμα. Τις ομάδες συγκροτούν μέλη από διάφορα τοπικά παραρτήματα που παίρνουν μέρος στο κάθε πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου