Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Τί είναι η AEGEE

Η AEGEE- "Association des États Généraux des Étudiants de l' Europe" («Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης») είναι μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. Έχει πάρει το όνομά της από το Αιγαίο πέλαγος, ένα από τα μέρη όπου γεννήθηκε η δημοκρατία (γι' αυτό, η λέξη "AEGEE" προφέρεται "EZEE" !), και από το πρώτο κοινοβούλιο στην αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, "Les États Généraux ".

Η AEGEE είναι μία εθελοντική, πολιτικά ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική οργάνωση, ανοικτή σε φοιτητές όλων των σχολών. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης και η συνεργασία και επικοινωνία χωρίς σύνορα μεταξύ των φοιτητών. Προσπαθεί, έτσι, να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προοδευτική κοινωνία του μέλλοντος.

Η AEGEE ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1985. Το 1992 τα κεντρικά γραφεία της μεταφέρθηκαν στις Βρυξέλλες. Σήμερα, η AEGEE εκπροσωπείται σε 270 πόλεις, σε 40 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και αριθμεί περίπου 17.000 μέλη. Από την ίδρυσή της, υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 φοιτητές έγιναν μέλη της Οργάνωσης.

Αυτό που κάνει την AEGEE πραγματικά ευρωπαϊκή οργάνωση είναι η έλλειψη εθνικού επιπέδου. Η οργάνωση βασίζεται αποκλειστικά στα τοπικά παραρτήματά της, τις αποκαλούμενες "αντέννες", σε πανεπιστημιακές πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δραστηριότητές τους συντονίζονται από το ευρωπαϊκό Διοικητικό Συμβούλιο, την "Επιτροπή Διεύθυνσης" (Comité Directeur).

Οι δράσεις της AEGEE προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες όπως τα Θερινά Πανεπιστήμια (Summer Universities), η πιο δημοφιλής και επιτυχημένη εκδήλωση της AEGEE, που οργανώνονται κάθε χρόνο από ένα μεγάλο αριθμό τοπικών παραρτημάτων της. Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη της AEGEE μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού με φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

Η AEGEE διοργανώνει Συνέδρια πάνω σε κάθε είδους θέμα με τη συμμετοχή φοιτητών και επιστημόνων. Επίσης, οργανώνονται Επισκέψεις Μελέτης (Case Study Trips) σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες, στις οποίες σημειώθηκαν πρόσφατα ισχυρές κοινωνικές μεταβολές, όπως η Γιουγκοσλαβία, η Ουκρανία κλπ. Δίνεται, έτσι, στους φοιτητές η δυνατότητα να συζητήσουν με πολιτικούς αλλά και ειδικούς επιστήμονες για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της περιοχής που επισκέπτονται.

Επιπλέον, η AEGEE διοργανώνει μεγάλης κλίμακας προγράμματα (projects),τα οποία αντικατοπτρίζουν τους κύριους τομείς δράσης της: Πολιτισμικές Ανταλλαγές, Ενεργής Δράση του Πολίτη, Ανώτερη Εκπαίδευση, Ειρήνη και Σταθερότητα.

Για να συνεισφέρουν και να προσφέρουν την υποστήριξή τους στο πεδίο της Ανώτερης Εκπαίδευσης, των Σχέσεων Ανατολής-Δύσης, του Πολιτισμού, των Διεθνών Σχέσεων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δημοσίων Σχέσεων δημιουργούνται οι Ομάδες Εργασίας.

Η AEGEE απολαμβάνει τη στήριξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Ο.Η.Ε. Είναι, επίσης, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων (European Youth Forum) και έχει λειτουργική θέση στα διεθνή σχέδια δράσης της UNESCO.

Πάνω απ' όλα, η AEGEE συγκεντρώνει ανθρώπους με κίνητρο, οι οποίοι εργάζονται για αυτό που πιστεύουν, παίρνοντας ως αντάλλαγμα προσωπική ικανοποίηση και την ελπίδα ότι επηρεάζουν, έστω και στο ελάχιστο, την πορεία των πραγμάτων με τα οποία ασχολούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου