Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ΔΣ AEGEE-Europe

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Επιτροπή Διεύθυνσης/Comité Directeur) αποτελείται από έναν αριθμό εννέα -το πολύ- ατόμων, τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες. Εκλογές γίνονται δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια των εργασιών της Αγοράς.

Το ΔΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και έξι ακόμα μέλη επιφορτισμένα με ειδικές αρμοδιότητες, ανάμεσα στα οποία και τρεις Αντιπρόεδροι.
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνο για κάποιο τομέα.

Στο σύνολό του το CD είναι το διοικητικό και αντιπροσωπευτικό όργανο της AEGEE, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Για το τωρινό ΔΣ : http://www.karl.aegee.org/aeg-web.nsf/Full/News--Cds--Cd-2008-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου