Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

YΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όποιος ενδιαφέρεται να βάλει υποψηφιότητα για το νέο διοικητικό συμβούλιο, ασ στείλει ένα mail στο aegee-thess@hotmail ή στο anatolitsakalidou@hotmail.com

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη,

με το παρόν mail θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 1
Ιουλίου 2009 και ώρα 15.00 θα λάβει χώρα η τακτική Γενική Συνέλευση
της AEGEE-Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της οργάνωσης στη Νομική, 3ος
όροφος (δίπλα από το γραφείο Erasmus).

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν θέματα όπως:

1. Ετήσιος Απολογισμός των δραστηριοτήτων της AEGEE-Θεσσαλονίκη
2. Προτάσεις για το επόμενο έτος
3. Ανακοινώσεις

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθούν εκλογές από τις οποίες θα προκύψει η νέα
διοίκηση της οργάνωσης. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει 3 ώρες, μεταξύ
16.00-19.00.

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί!

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

ΔΣ AEGEE-Europe

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Επιτροπή Διεύθυνσης/Comité Directeur) αποτελείται από έναν αριθμό εννέα -το πολύ- ατόμων, τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες. Εκλογές γίνονται δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια των εργασιών της Αγοράς.

Το ΔΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και έξι ακόμα μέλη επιφορτισμένα με ειδικές αρμοδιότητες, ανάμεσα στα οποία και τρεις Αντιπρόεδροι.
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνο για κάποιο τομέα.

Στο σύνολό του το CD είναι το διοικητικό και αντιπροσωπευτικό όργανο της AEGEE, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Για το τωρινό ΔΣ : http://www.karl.aegee.org/aeg-web.nsf/Full/News--Cds--Cd-2008-2009

Ομάδες Εργασίας

Οι Ομάδες Εργασίας (Working Groups) είναι η θεματική ραχοκοκαλιά της AEGEE. Είναι ομάδες μελών της AEGEE από όλες τις πόλεις της Ευρώπης με κοινά ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα, όπως εκπαιδευτική πολιτική, μειονότητες στην Ευρώπη, περιβαλλοντικά θέματα και άλλα...

Κάθε Ομάδα Εργασίας αποτελείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της.

Οι Ομάδες Εργασίας αναλαμβάνουν συχνά την πρωτοβουλία για νέα προγράμματα (projects). Για να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα συστήνεται μία ομάδα, η οποία συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο Διοικητικό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα είναι να καθορίσει ένα στόχο και να δημιουργήσει μία δομή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς επίσης και να προβεί στον καταμερισμό των εργασιών. Μετά από αυτό, η ομάδα αυτή συμπληρώνει τις λεπτομέρειες του προγράμματος σε ένα ειδικό έντυπο ("project form"), το οποίο στέλνεται στο δίκτυο. Όσα τοπικά παραρτήματα (αντέννες) ενδιαφέρονται, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αυτό και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Υπάρχουν τρία είδη Ομάδων Εργασίας:
* Οι Ομάδες Εργασίας της AEGEE: Έχουν την ίδια υπόσταση με μία Αντέννα, π.χ. είναι εγγεγραμμένες ως ενώσεις και έχουν αντιπροσώπους και δικαίωμα ψήφου στην Αγορά. Οι Ομάδες Εργασίας της AEGEE είναι: "Ομάδα Εργασίας για τον Πολιτισμό" (CWG),"Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση" (EWG), "Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" (HRWG), "Ομάδα Εργασίας για Διεθνή Πολιτικά Θέματα" (IPWG).
* Θεματικές Ομάδες Εργασίας: Ασχολούνται με την ανάπτυξη και επεξεργασία των θέσεων και της τακτικής της AEGEE στους αντίστοιχους τομείς. Αποτελούν μια πλατφόρμα για συζήτηση και γνώση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Αγορά. Θεματική Ομάδα Εργασίας είναι η " Ομάδα Εργασίας για ζητήματα Ανατολής-Δύσης" (EWWG).
* Βοηθητικές Ομάδες Εργασίας: Ασχολούνται με συγκεκριμένο έργο με σκοπό την υποστήριξη της CD και των τοπικών παραρτημάτων. Οι Βοηθητικές Ομάδες Εργασίας είναι: " Ακαδημία" (Ομάδα Εργασίας για εσωτερική επιμόρφωση καθώς και για προώθηση της AEGEE), " Ομάδα Εργασίας για Πληροφορική και Τεχνολογία" (ITWG), " Ομάδα Εργασίας για Δημόσιες Σχέσεις" (PRWG), " Ομάδα Εργασίας BoBiGoSa", "Ομάδα Εργασίας Χορού " (DWG), "Ομάδα Εργασίας για την Κατάργηση της Βίζας" (VFFWG).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή για κάθε Ομάδα Εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επίσης και τη σχετική ιστοσελίδα της AEGEE-Europe.Ομάδα Εργασίας για τον Πολιτισμό (CWG)
Σκοπός της Ομάδας Εργασίας της AEGEE για τον Πολιτισμό είναι να ενισχύσει τη γνώση, την κατανόηση και το σεβασμό για την μεγάλη ποικιλία πολιτισμών στην Ευρώπη. Ευελπιστεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας πολιτισμικής και καλλιτεχνικής πολυμορφίας καθώς, επίσης, και στην εδραίωση της ιδέας ενός κοινού και ειρηνικού πολιτισμού για την ανθρωπότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του CWG στο internet: http://www.aegee.org/wg/cwg

Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση (EWG)
Η Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση είναι το σημείο συνάντησης για φοιτητές που ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του.
Κυριότερα σημεία δράσης:
- προσπάθεια για Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης,
ακολουθώντας κυρίως τη διαδικασία της Bologna.
- προώθηση δυνατοτήτων και προγραμμάτων ανταλλαγής (Socrates, Erasmus και άλλα...).
- δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές και ακαδημαϊκες συνθήκες στα άλλα πανεπιστήμια.
Δραστηριότητες:
- Προώθηση του Προγράμματος Socrates.
- Οργάνωση Σχολών Συζήτησης (σεμινάρια, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις).
- Προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών.
- Πληροφόρηση και ένταξη στη διαδικασία της Bologna.
- Αγώνας για μια Εκπαίδευση χωρίς σύνορα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του EWG στο internet: http://www.aegee.org/wg/ewg

Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRWG)
Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελείται από μέλη της AEGEE με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η διάδοση πληροφοριών και η οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων μέσα στην AEGEE με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το HRWG οργανώνει συναντήσεις και εργαστήρια σε κάθε καταστατική συνάντηση της AEGEE.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του HRWG στο internet: http://www.aegee.org/wg/hrwg


Ομάδα Εργασίας για Διεθνή Πολιτικά Θέματα (IPWG)
Η Ομάδα Εργασίας για Διεθνή Πολιτικά Θέματα φιλοξενεί όλα τα μέλη της AEGEE που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά πράγματα, τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία. Σήμερα, η ομάδα εργασίας έχει πάνω από 200 μέλη, τα οποία συζητούν θέματα και τρέχοντα ζητήματα σχετικά με τα διεθνή πολιτικά πράγματα στην ειδική ηλεκτρονική λίστα αλληλογραφίας, καθιστώντας τη μία από τις ενεργείς λίστες.
Ανάμεσα στις κυριότερες εκδηλώσεις του IPWG, μπορεί κανείς να βρει:
- "Ten Years Of Transition"(«Δέκα Χρόνια Σταδιακής Μετάβασης»), ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
- Ποικίλες δραστηριότητες στην περιοχή των Βαλκανίων.
- "Summit Of 28, a simulation of decision making in an enlarging Europe" («Η Σύνοδος Κορυφής των 28, μία προσομοίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη») (Βρυξέλλες, Οκτ. 2001).
- "Trip to Den Haag" I, II & III («Ταξίδι στη Χάγη» Ι, ΙΙ & ΙΙΙ), με επίσκεψη και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (άνοιξη 2001, 2002 και 2003).
- "Diplomatic Academy" («Σχολή Διπλωματίας»), ένα σεμινάριο προετοιμασίας νέων ανθρώπων για να εργαστούν στον τομέα της Διπλωματίας (Βουκουρέστι, Μάιος 2003).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του IPWG στο internet: http://www.aegee.org/wg/ipwg

Ομάδα Εργασίας για ζητήματα Ανατολής-Δύσης (EWWG)
Η Ομάδα Εργασίας για ζητήματα Ανατολής-Δύσης ήταν η πρώτη ομάδα εργασίας στην ιστορία της AEGEE. Ιδρύθηκε το 1998 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα της AEGEE προς την Ανατολή. Συνδιοργάνωσε αρκετά συνέδρια σχετικά με τα προβλήματα και τις αλλαγές που επέφερε η κατάρρευση του κομμουνισμού. Από την πρώτη στιγμή, μάλιστα, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι φοιτητές από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα έπρεπε να χρεώνονται λιγότερο κατά τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις της AEGEE.
Από το 1994, έχει οργανώσει αρκετές Επισκέψεις Μελέτης (Case Study Trips), πολλές από τις οποίες επικεντρώθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Κάποιες άλλες περιελάμβαναν ταξίδια στην Αλβανία, στη Μολδαβία, στην Τρανσυλβανία, στον Καύκασο και σε χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του EWWG στο internet: http://www.east-west-wg.org

Ακαδημία (Ομάδα Εργασίας για εσωτερική επιμόρφωση)
Η Ακαδημία είναι η ομάδα εργασίας των ανθρωπίνων πόρων της AEGEE. Επικεντρώνεται στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της AEGEE οργανώνοντας εκδηλώσεις Εσωτερικής Επιμόρφωσης (Internal Education events) και διατηρώντας μία βάση δεδομένων με υλικό και εκπαιδευτές Εσωτερικής Επιμόρφωσης. Σε αυτή τη βάση δεδομένων, είναι διαθέσιμος ένας αριθμός έμπειρων μελών της AEGEE πρόθυμων να διδάξουν, υλικό για διαλέξεις και εργαστήρια καθώς και γραπτές οδηγίες σχετικά με το πώς οργανώνεται μία εκδήλωση Εσωτερικής Επιμόρφωσης.
Κύριες δραστηριότητες της Ακαδημίας είναι: Ευρωπαϊκή Σχολή Ι (European School I- ES I), Ευρωπαϊκή Σχολή ΙΙ (European School II -ES II), Εκπαίδευση για Εκπαιδευτές (Training for Trainers -T4T), Ευρωπαϊκή Σχολή Χρηματοδότησης (Fundraising European School -FRES), Ευρωπαϊκή Σχολή Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Informatics Technology European School -ITES).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της Academy στο internet: http://www..aegee-academy.org

Ομάδα Εργασίας για Δημόσιες Σχέσεις (PRWG)
Ο καλός χειρισμός των δημοσίων σχέσεων σε μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση νέων είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία και για σειρές εκδηλώσεων κάθε είδους. Έτσι, η Ομάδα Εργασίας για Δημόσιες Σχέσεις δημιουργεί και διατηρεί επαφές, υποστηρίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γράφει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Επιπλέον, η «Ευρωπαϊκή Σχολή Δημοσίων Σχέσεων» ("Public Relations European School")αποσκοπεί στο να μεταφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση σε ό,τι αφορά στις δημόσιες σχέσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, στην επόμενη γενιά της AEGEE.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της AEGEE-Europe στο internet: http://www.aegee.org

Ομάδα Εργασίας για Πληροφορική και Τεχνολογία (ITWG)
Η Ομάδα Εργασίας για Πληροφορική και Τεχνολογία στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων ατόμων που εργάζονται στον τομέα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.
Το πεδίο δράσης του ITWG περιλαμβάνει:
- ανανέωση και διατήρηση του κυρίως δικτυακού τόπου της AEGEE (www.aegee.org).
- εξασφάλιση της απαραίτητης επικοινωνίας μέσα στο δίκτυο της AEGEE διατηρώντας την ηλεκτρονική λίστα αλληλογραφίας και υποστηρίζοντας τις Ομάδες Εργασίας (WG) μέσα στην AEGEE.
- διαχείριση των 4 servers που ανήκουν στην AEGEE, αναβαθμίζοντάς τους με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και λογισμικού.
- τεχνική υποστήριξη για τους υπολογιστές του κεντρικού γραφείου, εξυπηρετώντας, έτσι, την Επιτροπή Διεύθυνσης (CD) μέρα και νύχτα.
- Εσωτερική Επιμόρφωση στον τομέα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του ITWG στο internet: http://www.aegee.utwente.nl/~itwg

Ομάδα Εργασίας για την Κατάργηση της Βίζας (VFFWG)
Ένα χαρτί αποτελεί, προς το παρόν, τεράστιο εμπόδιο για την κινητικότητα νέων ανθρώπων που ανυπομονούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Η Ομάδα Εργασίας για την Κατάργηση της Βίζας προσπαθεί να μειώσει τις δυσκολίες που εμφανίζονται διευκολύνοντας και κάνοντας πιο γρήγορη την απόκτηση βίζας για τα μέλη της AEGEE...μέχρι, φυσικά, να φτάσουμε κάποια μέρα στην οριστική κατάργηση της βίζας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της AEGEE-Europe στο internet: http://www.aegee.org

Ομάδα Εργασίας BoBiGoSa
Η Ομάδα Εργασίας BoBiGoSa φιλοξενεί ανθρώπους με κοινές ιδέες που συναντιούνται για να δημιουργήσουν νέες και χρήσιμες προτάσεις και να διαδώσουν το δικό τους όραμα για το πώς θα έπρεπε να είναι η AEGEE αλλά δεν είναι. Το BoBiGoSa WG πήρε το όνομά του από τα αρχικά ενός γραφικού Ιταλικού χωριού. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν η ειρωνεία και η πρόκληση ως κύρια εργαλεία δράσης, ποτέ, όμως, με προσβλητικό ή προσωποποιημένο τρόπο.
Οι κυριότερες πράξεις κριτικής της Ομάδας Εργασίας BoBiGoSa στρέφονται κατά: ορισμένων εκδηλώσεων με υψηλή χρέωση, της έντονης γραφειοκρατίας μέσα στην AEGEE, του προσωπικού κέρδους χρησιμοποιώντας το δίκτυο της AEGEE.
Αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας είναι ότι τώρα αρκετές Αντέννες δέχονται ότι όλα τα μέλη της AEGEE θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και όχι μόνο τα πιο πλούσια.
Το σπουδαιότερο, πάντως, αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή ενός Βασικού Μαθήματος στις οδηγίες για την οργάνωση ενός Summer University. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος που συμμετέχει σε ένα SU, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά την AEGEE, μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα την Οργάνωσή μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της AEGEE-Europe στο internet: http://www.aegee.org

Ομάδα Εργασίας Χορού (DWG)
Η Ομάδα Εργασίας Χορού διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως μαθήματα χορού ή παρόμοιες συγκεντρώσεις, σε συνεργασία με διάφορες αντέννες. Δίνει, επίσης, ιδέες και για άλλες εκδηλώσεις μουσικού ή χορευτικού χαρακτήρα.
Αυτή την περίοδο, το Dance Working Group ασχολείται με μία μουσική συλλογή με �Τα Καλύτερα της AEGEE για το 2002'.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της AEGEE-Europe στο internet: http://www.aegee.org

Δομή

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, με τους οποίους τα μέλη της AEGEE μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: να συμμετέχουν σε διεθνείς ομάδες, όπως οι Ομάδες Εργασίας (Working Groups) και οι Ομάδες Προγραμμάτων (Project Teams), να είναι αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, την Αγορά, ή να κατευθύνουν και να καθοδηγούν την AEGEE μέσα από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές επιτροπές ή στην Επιτροπή Διεύθυνσης (Comité Directeur).

Αντέννες
"Αντέννα" ονομάζεται κάθε παράρτημα της AEGEE σε τοπικό επίπεδο. Κάθε αντέννα οργανώνει συνήθως μία τουλάχιστον Ευρωπαϊκή εκδήλωση κάθε χρόνο καθώς και διάφορες τοπικές δραστηριότητες. Ήδη, υπάρχουν 270 αντέννες και υποψήφιες αντέννες (contact groups) σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη, από τη Μόσχα ως το Λονδίνο, από την Κωνσταντινούπολη ως τη Στοκχόλμη. Έτσι, η AEGEE αριθμεί σήμερα περίπου 17.000 μέλη.

Αγορά
Η "Αγορά", η Γενική Συνέλευση της AEGEE, συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Πάνω από 600 μέλη συγκεντρώνονται για τρεις μέρες για να συζητήσουν προτάσεις και σχέδια, να πάρουν αποφάσεις και να θέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση της AEGEE έχει πάρει το όνομά της από την ελληνική λέξη "Αγορά", η οποία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "αγείρω" που σημαίνει "συναθροίζω", "συγκεντρώνω".
Όπως όλοι ξέρουμε, η Αγορά ήταν το πιο σημαντικό μέρος κάθε αρχαίας Ελληνικής πόλης. Ήταν το μέρος όπου γίνονταν όλες οι πολιτικές συναθροίσεις, οι εμπορικές συναλλαγές, οι θρησκευτικές τελετές και οι αθλητικές εκδηλώσεις.
Στην Αγορά της Αθήνας ήταν που δίδαξε και πέθανε ο Σωκράτης και που οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για φιλοσοφία, δημοκρατία, ανδρεία, ποίηση και έρωτα.

Συνάντηση Ευρωπαϊκών Διοικητικών Συμβουλίων (European Boards Meeting)
Το European Boards Meeting είναι η "δεξαμενή" των σχεδίων δράσης και προγραμμάτων της οργάνωσης. Καθορίζει το θεματικό προσανατολισμό της AEGEE. Πραγματοποιείται μια φορa το χρόνο.


Επιτροπή Διεύθυνσης (Comité Directeur)
Η Επιτροπή Διεύθυνσης αποτελείται από έναν αριθμό εννέα -το πολύ- ατόμων, τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες. Εκλογές γίνονται δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια των εργασιών της Αγοράς. Η CD απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και έξι ακόμα μέλη επιφορτισμένα με ειδικές αρμοδιότητες, ανάμεσα στα οποία και τρεις Αντιπρόεδροι.
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνο για κάποιο τομέα. Στο σύνολό της η CD είναι το διοικητικό και αντιπροσωπευτικό όργανο της AEGEE, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ομάδες Εργασίας (Working Groups)
Οι Ομάδες Εργασίας είναι η θεματική ραχοκοκαλιά της AEGEE. Είναι ομάδες μελών της AEGEE από όλες τις πόλεις της Ευρώπης με κοινά ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα, όπως εκπαιδευτική πολιτική, μειονότητες στην Ευρώπη, περιβαλλοντικά θέματα και άλλα... Οι Ομάδες Εργασίας διοργανώνουν εκδηλώσεις και συζητήσεις, δημοσιεύουν έντυπο υλικό κλπ.
Οι πιο σημαντικές Ομάδες Εργασίας είναι: Ομάδα Εργασίας για τον Πολιτισμό (CWG), Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση (EWG), Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRWG), Ομάδα Εργασίας για Διεθνή Πολιτικά Θέματα (IPWG), Ομάδα Εργασίας για ζητήματα Ανατολής-Δύσης (EWWG), Ακαδημία (Ομάδα Εργασίας για εσωτερική επιμόρφωση καθώς και για προώθηση της AEGEE), Ομάδα Εργασίας για Πληροφορική και Τεχνολογία (ITWG), Ομάδα Εργασίας για Δημόσιες Σχέσεις (PRWG).

Οι Επιτροπές (The commissions)
Οι Επιτροπές είναι τα όργανα που βοηθούν αλλά και ελέγχουν την Επιτροπή Διεύθυνσης (CD). Αποτελούνται από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Audit Commission), την Επιτροπή Μελών (Members Commission), τη Νομική Επιτροπή (Juridical Commission) και την Επιτροπή Δικτύου (Network Commission).

Ομάδες Προγραμμάτων (Project Teams)
Οι Ομάδες Προγραμμάτων συντονίζουν τη δουλειά όλων των προγραμμάτων και σχεδίων δράσης της AEGEE σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα προγράμματα (projects) είναι σειρές από συνέδρια και άλλες δραστηριότητες πάνω σε ορισμένο θέμα. Τις ομάδες συγκροτούν μέλη από διάφορα τοπικά παραρτήματα που παίρνουν μέρος στο κάθε πρόγραμμα.

Τί είναι η AEGEE

Η AEGEE- "Association des États Généraux des Étudiants de l' Europe" («Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης») είναι μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. Έχει πάρει το όνομά της από το Αιγαίο πέλαγος, ένα από τα μέρη όπου γεννήθηκε η δημοκρατία (γι' αυτό, η λέξη "AEGEE" προφέρεται "EZEE" !), και από το πρώτο κοινοβούλιο στην αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, "Les États Généraux ".

Η AEGEE είναι μία εθελοντική, πολιτικά ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική οργάνωση, ανοικτή σε φοιτητές όλων των σχολών. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης και η συνεργασία και επικοινωνία χωρίς σύνορα μεταξύ των φοιτητών. Προσπαθεί, έτσι, να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προοδευτική κοινωνία του μέλλοντος.

Η AEGEE ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1985. Το 1992 τα κεντρικά γραφεία της μεταφέρθηκαν στις Βρυξέλλες. Σήμερα, η AEGEE εκπροσωπείται σε 270 πόλεις, σε 40 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και αριθμεί περίπου 17.000 μέλη. Από την ίδρυσή της, υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 φοιτητές έγιναν μέλη της Οργάνωσης.

Αυτό που κάνει την AEGEE πραγματικά ευρωπαϊκή οργάνωση είναι η έλλειψη εθνικού επιπέδου. Η οργάνωση βασίζεται αποκλειστικά στα τοπικά παραρτήματά της, τις αποκαλούμενες "αντέννες", σε πανεπιστημιακές πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δραστηριότητές τους συντονίζονται από το ευρωπαϊκό Διοικητικό Συμβούλιο, την "Επιτροπή Διεύθυνσης" (Comité Directeur).

Οι δράσεις της AEGEE προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες όπως τα Θερινά Πανεπιστήμια (Summer Universities), η πιο δημοφιλής και επιτυχημένη εκδήλωση της AEGEE, που οργανώνονται κάθε χρόνο από ένα μεγάλο αριθμό τοπικών παραρτημάτων της. Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη της AEGEE μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού με φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

Η AEGEE διοργανώνει Συνέδρια πάνω σε κάθε είδους θέμα με τη συμμετοχή φοιτητών και επιστημόνων. Επίσης, οργανώνονται Επισκέψεις Μελέτης (Case Study Trips) σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες, στις οποίες σημειώθηκαν πρόσφατα ισχυρές κοινωνικές μεταβολές, όπως η Γιουγκοσλαβία, η Ουκρανία κλπ. Δίνεται, έτσι, στους φοιτητές η δυνατότητα να συζητήσουν με πολιτικούς αλλά και ειδικούς επιστήμονες για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της περιοχής που επισκέπτονται.

Επιπλέον, η AEGEE διοργανώνει μεγάλης κλίμακας προγράμματα (projects),τα οποία αντικατοπτρίζουν τους κύριους τομείς δράσης της: Πολιτισμικές Ανταλλαγές, Ενεργής Δράση του Πολίτη, Ανώτερη Εκπαίδευση, Ειρήνη και Σταθερότητα.

Για να συνεισφέρουν και να προσφέρουν την υποστήριξή τους στο πεδίο της Ανώτερης Εκπαίδευσης, των Σχέσεων Ανατολής-Δύσης, του Πολιτισμού, των Διεθνών Σχέσεων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δημοσίων Σχέσεων δημιουργούνται οι Ομάδες Εργασίας.

Η AEGEE απολαμβάνει τη στήριξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Ο.Η.Ε. Είναι, επίσης, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων (European Youth Forum) και έχει λειτουργική θέση στα διεθνή σχέδια δράσης της UNESCO.

Πάνω απ' όλα, η AEGEE συγκεντρώνει ανθρώπους με κίνητρο, οι οποίοι εργάζονται για αυτό που πιστεύουν, παίρνοντας ως αντάλλαγμα προσωπική ικανοποίηση και την ελπίδα ότι επηρεάζουν, έστω και στο ελάχιστο, την πορεία των πραγμάτων με τα οποία ασχολούνται.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009

Πώς να γίνετε μέλη

Είδατε το blog μας και σας άρεσε η ιδέα να γίνετε και εσείς μέρος της Αegee-ίτικης παρέας?
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι πολύ απλά:
Μας στέλνετε e-mail στο aegee-thess@hotmail.com, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε και κανονίζουμε -εφ'όσον βέβαια επιθυμείτε κ εσείς- να βρεθούμε από κοντά στο γραφείο μας ( Α.Π.Θ. Κτίριο Νομικής, 3ος όροφος, δίπλα στο γραφείο Erasmus) για να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε κ εσείς :)
Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 6930 411 851.